Dotazník InoŠkola 2020 - Učitelia
Dobrý deň,

ďakujeme za Váš záujem zapojiť sa do súťaže InoŠkola 2020. V prvom kole je potrebné vyplniť nasledujúci dotazník. Na základe tohto dotazníka odborná porota vyberie finalistov, ktorým budú zaslané dodatočné otázky. Vyplňte dotazník, prosíme, čo najúprimnejšie.

DOTAZNÍK PRE ŽIAKOV (skopírujte odkaz a pošlite ho žiakom): https://forms.gle/AgeVGDXZRq5KsV3YA

*Aby sme mohli dobre vyhodnotiť žiacky dotazník, potrebujeme minimálne 20 odpovedí ideálne z rozličných tried.
**Do súťaže sa môže prihlásiť ktorákoľvek stredná škola alebo základná škola, ktorá má aj druhý stupeň vzdelávania. Musí sa nachádzať v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom alebo Košickom kraji.
Email address *
Názov školy *
Obec *
Web našej školy je: *
Počet žiakov školy: *
Počet učiteľov na škole: *
Naša škola si zaslúži vyhrať súťaž Inoškola 2020, lebo... *
Naša škola sa zameriava v prvom rade na (najviac tri odpovede): *
V roku 2019 sme na našej škole zorganizovali pre učiteľov *
Uveďte názvy max. troch, ktoré považujete za najprínosnejšie. *
V roku 2019 sme na našej škole zorganizovali pre žiakov *
Uveďte názvy max. troch, ktoré považujete za najprínosnejšie. *
V roku 2019 sme poslali učiteľov na externé workshopy, školenia, kurzy, ktorých bolo *
Uveďte názvy max. troch, ktoré považujete za najprínosnejšie *
Aktivity na škole organizujú *
Required
Naša škola sa zapája do nasledujúcich projektov/programov (od roku 2018): *
Required
Akým ďalším externým aktivitám sa škola venuje (spolupráca, komunity, spolky,...)? *
Aké aktivity ste si sami (ako škola) vymysleli/zorganizovali? *
Koľko detí sa do týchto projektov každoročne zapája? *
Koľko učiteľov sa do týchto aktivít každoročne zapája? *
S rodičmi spolupracujeme *
často, účasť rodičov na činnosti škol je vítaná
prakticky vôbec, len na rodičovských združeniach a pod.
Informačné technológie používame na nasledujúcich predmetoch: *
často
občas
málokedy
nikdy
Matematika
Prírodné vedy
Spoločensko-vedné predmety
Jazyky
Výchovy
Technika
Na našej škole používame nasledujúce informačné technológie: *
často
občas
málokedy
nikdy
Interaktívna tabuľa
Tablety
Premietacie plátno
Virtuálna realita
Mobilné telefóny
Herné konzoly
Počítače
Roboty / mikropočítačové stavebnice
3D tlačiareň
Vynechali sme nejaké technológie ktoré ešte využívate?
Na našej škole v rámci vyučovania a domácich úloh používame: *
často
občas
málokedy
nikdy
Power Point / Prezi / Google Presentation,...
Planéta vedomostí
YouTube
sociálne siete
výučbové animácie, aplety
online kvízy
Edupage
jazykové aplikácie
mobilné aplikácie na tabletoch /telefónoch
Artopedia, iné umelecké a podobné zdroje
počítačové hry
viki.iedu.sk
programátorské nástroje (Scratch, Code.org,...)
on-line komunikácia (Zoom, Meet, Teams,...)
GalaxyCodr
Informatika s Emilom
ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj
Používate nejaké ďalšie informatické nástroje? Ak áno, aké a ako často? *
Na našej škole fungujú nasledujúce orgány spolupráce: *
Required
Žiaci sa zúčastňujú na tvorbe školských cieľov, plánov a návrhov akcií *
Vo významnej miere, názor detí je nevyhnutný
Nezúčastňujú sa - je to záležitosť vedenia s prispením vyučujúcich, nie žiakov
Hodnotenie výsledkov žiakov vychádza (aj viac možností) *
hrá veľkú úlohu
zohľadňujeme
len ak je výrazné
nezahŕňame
z písomných prác, ústnych odpovedí
z portfólia prác
z aktivity na hodine
zo snahy a prístupu žiaka k povinnostiam
sebahodnotenie
rovesnícke hodnotenie
intuícia
individuálny posun žiaka
Ktoré predmety najvýraznejšie prepájate v rámci medzipredmetového vyučovania a ako? *
Na ktorých predmetoch ste sa úmyselne odchýlili od iŠVP a prečo/ako? *
Priestory školy sú okrem vyučovania poskytnuté aj na ďalšie aktivity, napríklad: *
Najúspešnejšia akcia, podujatie, projekt, zmena, počin našej školy v roku 2020 bol: *
Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom hodnotenia súťaže InoŠkola. Osobné údaje budú uchované iba po nevyhnutnú dobu, za účelom zaslania pozvánky na webinár a následneho vyhodnotenia účasti webináru. V prípade žiadosti o zmenu súhlasu so spracovaním osobných údajov či zodpovedanie Vašich otázok týkajúcich sa GDPR napíšte nám na redakcia@vlcata.sk *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy