Robótica curs 2019-2020 / curso 2019-2020
A l'omplir el formulari aquest s'enviarà a l'empresa responsable de l'activitat / Al rellenar el formulario, éste se enviará a la empresa responsable de la actividad
Email address *
Nom / Nombre *
Your answer
Cognoms / Apellidos *
Your answer
Curs escolar / Curso escolar *
Nom del pare, mare o tutor / Nombre del padre, madre o tutor
Your answer
DNI del pare, mare o tutor / DNI del padre, madre o tutor *
Your answer
Correus electrònics de contacte / Correos electrónicos de contacto *
Your answer
Autoritzo que es puguin fer fotos i vídeos per penjar a la pàgina web de l'empresa / Autorizo que se puedan hacer fotos y vídeos para colgar en la página web de la empresa *
Avís legal / Aviso legal *
Les seves dades seran tractades per CENTRE CULTURAL PINEDA, S. A. amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens ha sol·licitat. No seran comunicades a tercers ni s'utilitzaran per cap altra finalitat. En compliment de la normativa (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió o oposició, enviant un correu electrònic a l'adreça: info@pineda.es adjuntant una fotocòpia del DNI, NIE o passaport per a la comprovació de la seva identitat. També li informem que pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s'han vist vulnerats els seus drets.Les seves dades seran conservades durant dos anys, sent destruïts un cop finalitzat aquest termini si no és que continuï existint una relació de serveis o exerceixi vostè el seu dret de supressió abans d'aquesta data. Les seves dades seran conservades durant dos anys, sent destruïts una vegada finalitzat aquest termini. No prestar el seu consentiment comportarà la impossibilitat d'atendre la seva sol·licitud d'informació. / Sus datos serán tratados por CENTRO CULTURAL PINEDA, S. A. con el fin de poder suministrarle la información que nos ha solicitado. No serán comunicados a terceros ni se utilizarán para ninguna otra finalidad. En cumplimiento de la normativa (UE) 2016/679 Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión u oposición, enviando un correo electrónico a la dirección: info @ pineda.es adjuntando una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte para la comprobación de su identidad. También le informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que se han visto vulnerados sus derechos. Sus datos serán conservados durante dos años, siendo destruidos una vez finalizado este plazo. No prestar su consentimiento conllevará la imposibilidad de atender su solicitud de información.
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of CENTRO CULTURAL PINEDA. Report Abuse - Terms of Service