แบบสอบถามความพึ่งพอใจในการรับทราบ ข่าวสารในการประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 1/2563
เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
ตามที่มติคณะรัฐมตรีเห็นชอบเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นั้น โดยให้สถานศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และสื่อสารกับทางผู้ปกครอง วิทยาลัยได้จัดทำวิดีโอการประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่างให้ทางผู้ปกครองทราบแล้วนั้น ในการนี้ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองกรอกแบบสอบถามดังต่อนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nawamintrachutit Industrial and Community College. Report Abuse