Toyota US Woordfees 2020 Program-aansoeke: DISKOERS
6 – 15 Maart 2020
SLUITINGSDATUM: 26 Julie 2019

ALGEMENE INLIGTING EN VOORWAARDES

Wie moet hierdie vorm voltooi?
As jou voorstel oorweeg moet word vir insluiting in die Toyota US Woordfees-program, moet jy hierdie vorm volledig invul en saam met die verlangde ondersteunende dokumentasie voor die sluitingsdatum indien. Slegs elektroniese aansoeke word oorweeg.

Samestelling van die feesprogram:
Die Toyota US Woordfees stel ʼn gebalanseerde program saam waarin verskeie aspekte soos oorspronklikheid, vernuwing, die profiel van feesgangers, vraag en aanbod binne die verskillende kunsgenres, artistieke meriete en taal ʼn rol speel. Die Toyota US Woordfees behou die reg voor om aanbiedings te nooi of te ontwikkel.

Befondsing:
Die Toyota US Woordfees befonds net enkele aanbiedings wat in opdrag van die US Woordfees aangebied word.

Skedulering:
Die Toyota US Woordfees stel die finale skedulering vas op grond van logistieke, tegniese en finansiële oorwegings. Dit is belangrik om jou aanbieding se voorkeurdatums korrek deur te gee en aan te dui wie in jou aanbieding by ander optredes betrokke is.

Ontvangserkenning:
Alle voorstelle ontvang ʼn ontvangserkenning teen 30 Junie 2019. Die uitslae van die seleksieproses sal teen 7 Augustus 2019 kommunikeer word.

Komplimentêre kaartjies:
Die Toyota US Woordfees maak voorsiening vir ʼn aantal komplimentêre kaartjies per venue, vir eie en gebruik deur die media en borge. 5% van sitplekke word uitgehou vir komplimentêre kaartjies.

Publisiteit en bemarking:
Elke aanbieding is vir sy eie publisiteit en bemarking verantwoordelik, wat ondersteun sal word met algemene bemarking en publisiteit deur die Toyota US Woordfees. Die Toyota US Woordfees aanvaar egter geen verantwoordelikheid vir die verskaffing van enige bemarkingsmateriaal aan aanbiedings nie.

Administrasiefooi:
Alle aansoeke moet vergesel word van ’n administrasiefooi. Hierdie is ’n eenmalige bedrag (BTW ingesluit) wat nie terugbetaalbaar is nie.
a) R300 vir alle aansoeke tot die hoofprogram
b) R160 vir studente
c) R100 vir Fringe-produksies

Elektroniese oorplasing van fondse:
Universiteit Stellenbosch
Standard Bank
Tak: Stellenbosch
Takkode: 050610
Rekeningnommer: 073006955
Verwysing: R5585/Aanbieding se naam (Byvoorbeeld: Verkiesingsdebat)

Let wel: R5585 is die US Woordfees se kostepunt en nie ’n bedrag nie.

Indien die Toyota US Woordfees jou volledige aansoeke voor 31 Mei 2019 ontvang, kwalifiseer jy vir die “Early Bird”-promosie, en ontvang jy R100 afslag op jou aansoekfooi.
’n Bewys van betaling vir die administrasiefooi moet die ondersteunende dokumentasie van jou aansoek vergesel.

Ondersteunende dokumentasie:
Alle ondersteunende dokumentasie moet voor of op 28 Junie 2019 na wf2020@sun.ac.za gestuur word. ’n Aanlyn aansoek sonder die ondersteunende dokumentasie sal as onvolledig beskou word en sal nie in aanmerking geneem word vir die 2020-feesprogram nie.

Ondersteunende dokumentasie sluit in:
1. Omskrywende voorlegging – Voorsien asseblief ’n omskrywende voorlegging (nie meer as drie bladsye nie) van wat jy beplan vir die produksie.
2. Bewys van betaling – Stuur die bewys van betaling vir die administrasiefooi saam met jou aansoek.

Navrae:
Enige navrae kan gerig word aan wf2020@sun.ac.za of skakel 087 238 2078 tydens kantoorure.

AANSOEKVORM
1. Wat is die titel van jou voorgestelde aanbieding? *
Your answer
2. Kontakpersoon se naam en van (Jou kontakpersoon dien as skakel tussen jou aanbieding en die Toyota US Woordfees, en moet maklik bereikbaar wees en in staat om besluite te neem): *
Your answer
3. Kontakpersoon se e-posadres (Die Toyota US Woordfees kommunikeer elektronies en daarom moet die kontakpersoon oor ’n e-posadres en selfoonnommer beskik): *
Your answer
4. Kontakpersoon se selfoonnommer. *
Your answer
5. Skryf ’n sinopsis van ten minste 50 en nie meer as 150 woorde nie, waarin jy jou aanbieding aan die Toyota US Woordfees bekendstel – wees kripties maar kreatief. Hierdie sal nie jou feesgidsbeskrywing wees nie, maar moet die keuringspaneel oriënteer en inlig oor tema en narratief (indien van toepassing). *
Your answer
6. In watter taal (tale) word jou voorgestelde gesprek aangebied? *
Required
7. Wie is die teikengehoor van jou voorgestelde gesprek? (Kies net een opsie: “Gesin” sluit jeug en kinders in, terwyl “volwasse” kinders uitsluit, maar jeug kan insluit na gelang van die voorgestelde ouderdomsperk.) *
8. Indien jou voorgestelde gesprek vir ’n volwasse gehoor bedoel is, watter ouderdomsperk stel jy voor:
9. Wat is die rede waarom jy die ouderdomsperk voorstel?
10. Indien jy by vraag 9 “Ander” gemerk het, omskryf asseblief die aard van die sensitiwiteit:
Your answer
11. Die inhoud van my aanbieding is van so ’n aard dat klein kindertjies wat ’n steurnis veroorsaak, ander feesgangers sal steur: *
12. Is jou voorgestelde gesprek of gespreksreeks al elders aangebied? *
13. Verskaf volledige besonderhede van die vorige en toekomstige aanbiedings:
Your answer
14. Verskaf volledige besonderhede van enige toekennings ontvang:
Your answer
15. Motiveer hoekom jou voorgestelde aanbieding deel van die Toyota US Woordfees-program behoort te wees: *
Your answer
AANBIEDINGSINLIGTING
16. Is jou voorgestelde aanbieding ’n reeks aanbiedings of ’n eenmalige aanbieding? *
17. Die Toyota US Woordfees behou die reg om die program te skeduleer tot voordeel van die algehele balans van die program. Indien jy voltyds of deeltyds elders werk, en slegs ’n sekere tydperk van die dag beskikbaar is, watter tydgleuf sal jy verkies vir jou voorgestelde aanbieding?
18. Wie is die aanbieder(s) van jou voorgestelde aanbieding? *
Your answer
19. Hoeveel mense vorm deel van jou aanbieding? *
Your answer
20. Reis jy/jou groep van elders? Indien ja, spesifiseer asseblief van waar: *
Your answer
TEGNIESE INLIGTING EN SKEDULERING
21. Wat is die tydsduur van jou voorgestelde aanbieding? *
Your answer
22. Hoeveel tyd benodig jou voorgestelde aanbieding voor die/elke optrede? *
Your answer
23. Het jy ’n voorkeurlokaal vir jou voorgestelde aanbieding?
Your answer
24. Watter van die volgende benodig jou voorgestelde aanbieding?
25. Gee ’n kort uiteensetting van die toerusting (soos aangedui in vraag 28) wat jy benodig:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service