ANALÝZA SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV


Vážený obchodný partner.

Záleží nám na Vašej spokojnosti s našimi službami, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie Vášho názoru na nami poskytované služby prostredníctvom vyplnenia tohto dotazníku. Výsledky prieskumu nám pomôžu lepšie vyhovieť Vašim požiadavkám a skvalitniť nami poskytované služby. Informácie získané z tohto dotazníka sú diskrétne a budú použité výhradne pre vnútorné potreby SMU. Ďakujeme Vám za spoluprácu a venovaný čas.


  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Celková spokojnosť s poskytnutou službou
  Obsah a forma certifikátov
  Spôsob príjmu a výdaja meradiel
  Dodržiavanie termínov
  Ochota a kompetencia pracovníkov SMU
  Platby a fakturácia
  Please enter one response per row
  This is a required question

  Slovenský metrologický ústav, Karloveská ul. 63, 842 55 Bratislava 4