แบบรายงานความต้องการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562 (ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
โรงเรียน
Your answer
ชั้นที่นำไปใช้
ชื่อหนังสือที่ใช้สอน ม.1
Your answer
กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ม.1
Your answer
จำนวน นร.ม.1 ที่ร่วมกิจกรรม *
Your answer
จำนวน นร.ม.2 ที่ร่วมกิจกรรม *
Your answer
จำนวน นร.ม.3 ที่ร่วมกิจกรรม *
Your answer
จำนวน นร.ม.4 ที่ร่วมกิจกรรม *
Your answer
จำนวน นร.ม.5 ที่ร่วมกิจกรรม *
Your answer
จำนวน นร.ม.6 ที่ร่วมกิจกรรม *
Your answer
หนังสือที่ใช้สอน ม.2
Your answer
ครูผูู้สอน ม.1
Your answer
กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ม.2
Your answer
ครูผูู้สอน ม.2
Your answer
หนังสือที่ใช้สอน ม.3
Your answer
กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ม.3
Your answer
ครูผูู้สอน ม.3
Your answer
หนังสือที่ใช้สอน ม.4
Your answer
กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ม.4
Your answer
ครูผูู้สอน ม.4
Your answer
หนังสือที่ใช้สอน ม.5
Your answer
กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ม.5
Your answer
ครูผูู้สอน ม.5
Your answer
หนังสือที่ใช้สอน ม.6
Your answer
กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ม.6
Your answer
ครูผูู้สอน ม.6
Your answer
ผู้กรอกข้อมูล
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service