پرسشنامه شناسایی تاثیر ابعاد E-CRM(مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی) بر رضایت مشتریان

با سلام و وقت بخیر
صاحب نظر گرامی از اینکه وقت ارزشمندتان را به مشارکت در این پژوهش اختصاص می دهید، بی نهایت سپاسگزاریم. پاسخ دقیق شما به هریک از پرسش های زیر نقش مهمی در نتایج این پژوهش خواهد داشت.
بابک ناصحی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران
بخش الف: ویژگی های فردی
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question