GEOTURYSTYKA GÓRY Św. ANNY
Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona charakter anonimowy. Uzyskane odpowiedzi służyć będą do celów badawczych w ramach realizacji tematu: „Znaczenie potencjału geologicznego nieożywionych komponentów przyrody Góry Św. Anny w rozwoju geoturystycznym regionu oraz ich wykorzystanie w procesie edukacyjnym młodzieży szkolnej”. Wybraną odpowiedź lub odpowiedzi zaznacz w polach do tego przeznaczonych.
Badanie prowadzone będzie do końca lutego 2019 r.

Dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety

Paweł Woźniak

1. W jaki sposób najbardziej lubisz odpoczywać? *
2. W jakiej formie najczęściej spędzasz czas wolny? Proszę o wybranie maksymalnie dwóch odpowiedzi. *
Required
3. Co decyduje o wyborze miejsca Twojego wypoczynku? Proszę o wskazanie maksymalnie czterech odpowiedzi. *
Required
4. „Geoturystyka, to dział turystyki bazującej na poznawaniu obiektów i procesów geologicznych oraz doznawaniu w kontakcie z nimi wrażeń estetycznych”. Czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś geoturystą? *
5. Czy Twoim zdaniem walory przyrodnicze Góry Św. Anny, w tym obiekty i odsłonięcia geologiczne znajdujące się w granicach geoparku, warte są specjalnej uwagi? *
6. Geopark Góra Św. Anny, to stosunkowo niewielki obszar, którego hipotetyczną osią są oddalone od siebie o około 10 km kamieniołomy – Ligota Dolna i Nefelinitów. Którą jego część odwiedziłaś/odwiedziłeś lub jest przez Ciebie najczęściej odwiedzana? *
7. Które z wymienionych poniżej obiektów i odsłonięć geologicznych zarekomendowałabyś/zarekomendowałbyś innym, jako szczególnie warte zobaczenia? Proszę o wybranie maksymalnie czterech przykładów. *
Required
8. Ostatnim razem Górę Św. Anny zwiedzałaś/zwiedzałeś: *
9. Jak długo trwał Twój ostatni pobyt na Górze Św. Anny? *
10. Z jakich źródeł informacji korzystałaś/korzystałeś podczas zwiedzania Góry Św. Anny i geoparku? Proszę o wskazanie maksymalnie czterech odpowiedzi. *
Required
11. Biorąc pod uwagę wypisane poniżej czynniki, oceń w skali punktowej od 1 (najniższa ocena) do 5 (najwyższa ocena) szeroko pojętą atrakcyjność turystyczną Góry Św. Anny w porównaniu z innymi, podobnymi miejscami, które miałaś/miałeś już okazję zwiedzić? *
1
2
3
4
5
krajobraz
przyroda - flora i fauna
geologia
zabytki i obiekty historyczne
muzea i obiekty kulturowe
punkty i obszary rekreacyjne
baza noclegowa i gastronomiczna
możliwość wypoczynku czynnego
możliwość wypoczynku biernego
możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy
12. Czy Twoim zdaniem wycieczka na Górę Św. Anny i do geoparku warta jest powtórzenia w przyszłości? *
METRYCZKA
1. Płeć *
2. Wiek *
3. Miejsce zamieszkania – województwo: *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service