Energia Goierriko etxebizitzetan

Kaixo,


[EUS] Goieki Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuarekin elkarlanean, Goierri eskualdeko pobrezia energetikoaren azterketa egiten ari da H-Enea eta Goienerren eskutik. Galdetegi honen helburua, energiaren ikuspegitik Goierriko etxebizitzen egoera zein den jakitea da, pobrezia energetikoa identifikatzeko eta horri aurre egiten lagunduko duen informazioa jasotzeko.

Galdetegi hau guztiz ANONIMOA da, eta 5 minutuan erraz bete dezakezu.
Beheko atalak erantzuteko askatasun osoa duzu (nahi/ahal duzuna soilik erantzun), BALDINTZA BAKARRA GOIERRIN BIZITZEA DA.

MESEDEZ, ETXEBIZITZAKO INKESTA BAKARRA BIDALI.

Galdetegia betetzeko azken eguna: 2021/10/22

----------------------------------

[CAS] Goieki, en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, está llevando a cabo una investigación sobre la pobreza energética en la comarca de Goierri, de la mano de H-Enea y Goiener. El objetivo de este cuestionario es conocer desde el punto de vista energético la situación de las viviendas de Goierri, para identificar la pobreza energética y recabar información que ayude a combatirla.

Este cuestionario, que te llevará menos de 5 minutos, es totalmente ANÓNIMO.
Tienes total libertad de respuesta en los apartados siguientes (contesta sólo lo que quieras/puedas), siempre que cumplas la ÚNICA CONDICIÓN DE RESIDIR EN GOIERRI

POR FAVOR, SE PIDE ENVIAR UNA ÚNICA ENCUESTA POR VIVIENDA.

Último día para rellenar el cuestionario: 22/10/2021


ESKERRIK ASKO!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ADINA [urte] / EDAD [años]
Clear selection
GENEROA / GENERO
Clear selection
JATORRIA / ORIGEN
Clear selection
BIZITOKIA / LUGAR DE RESIDENCIA
BIZITOKI EREMUA / ZONA DE RESIDENCIA
IBILBIDE PROFESIONALARI DAGOKIONEZ / EN RELACIÓN A SU TRAYECTORIA PROFESIONAL:
IKASKETA MAILA / NIVEL DE ESTUDIOS
LAN ESPARRUA ETA EGOERA / ÁMBITO Y SITUACIÓN LABORAL
Lehen sektorea: nekazaritza, abeltzaintza...; Bigarren sektorea: industria, eraikuntza, teknologia...; Hirugarren sektorea (zerbitzuak): osasuna, hezkuntza, merkataritza... / Sector primario: agricultura, ganadería...; Sector secundario: industria, construcción, tecnología...; Sector terciario (servicios): sanidad, educación, comercio...
Autonomoa / Autónomo
Soldatapeko langilea / Asalariado
Langabea / Desempleado
Beste bat / Otra
Lehen sektorean / Sector primario
Bigarren sektorean / Sector secundario
Hirugarren sektorean / Sector terciario
Beste bat / Otro
Clear selection
ETXEBIZITZA UNITATE MOTA / TIPO DE UNIDAD DE VIVIENDA:
Etxebizitza batean bizi den pertsona edo kolektiboaren ezaugarriak jakin nahi ditugu / Queremos conocer las características de la persona o colectivo que vive en la vivienda
ETXEBIZITZA MOTA / TIPO DE VIVIENDA
Clear selection
ETXEBIZITZAREN ANTZINATASUNA [urte] / ANTIGÜEDAD DE LA VIVIENDA [años]
Clear selection
Etxebizitza unitatearen ezaugarriak / Características de la unidad de vivienda
Adierazi beheko baldintza bakoitza betetzen duen zenbat pertsona diren zure etxebizitza unitatearen parte. / Indica cuántas personas cumplen cada una de las siguientes condiciones en tu unidad familiar.
0
1
2
3
4
5
5 <
Bizikideak guztira / Personas en total
Ekonomikoki independenteak / Económicamente independientes
Adin txikikoak / Menores de edad
65 urtetik gorakoak / Mayores de 65
Menpeko pertsonak / Personas dependientes
Clear selection
Bizikidetza unitatearen urteko diru sarrerak [€] / Ingresos anuales totales de la unidad de vivienda [€]
Bizikidetza unitatea osatzen duten pertsona guztien diru-sarren batura / Suma de los ingresos de todas las personas de la unidad familiar
Etxebizitzako urteko energia gastua [€] / Gasto energético anual de la vivienda [€]
0 - 200
200 - 400
400 - 600
600 - 800
800 - 1.000
1.000 - 1.200
1.200 <
Argindarra / Electricidad
Gasa / Gas
Beste bat / Otro
Clear selection
Zure diru-iturriekiko, energiak suposatzen dizun kostua nolakoa dela iruditzen zaizu? / En comparación con tus ingresos, ¿cuánto es el costo que te supone la energía?
Clear selection
Energia faktura ordaintzean atzerapenik izan duzu inoiz? / ¿Has tenido atrasos en el pago de la factura energética alguna vez?
Clear selection
Etxean tenperatura egokia mantentzeko zailtasunak dituzu? / ¿Tienes problemas para mantener tu vivienda a una temperatura adecuada?
Inoiz ez / Nunca
Batzuetan bai / Alguna vez
Maiz / Muchas veces
Beti / Siempre
Neguan / En invierno
Udan / En verano
Clear selection
Batez beste zenbateko tenperatura izan ohi duzu etxean? [ºC] / ¿Cuál suele ser la temperatura media de tu casa? [ºC]
< 14
14 - 18
18 - 22
22 - 26
26 <
Ez dakit / No lo sé
Neguan / En invierno
Udan / En verano
Clear selection
Etxeko gastu energetikoak kezkatzen zaitu? / El gasto energético de tu vivienda, ¿te causa preocupación?
Clear selection
Pobrezia energetikoa kontzeptua ezaguna zaizu? / El concepto de pobreza energética, ¿se te hace familiar?
Clear selection
Pobrezia energetikoa pairatzen duzula edo pairatu izan duzula uste duzu? / ¿Crees que sufres o has sufrido de pobreza energética?
Clear selection
Zure inguruko norbaitek pobrezia energetikoa pairatzen duela edo pairatu izan duela uste duzu? / ¿Crees que alguien de tu entorno sufre o ha sufrido de pobreza energética?
Clear selection
Etxeko energiaren erabilerarekin lotuta, zer botatzen duzu faltan? / ¿Qué hechas de menos, en respecto al uso doméstico de la energía?
Energiaren kontsumoari dagokionez, laguntzarik jasotzen duzu? / ¿Recibes alguna ayuda relacionado con el consumo energético?
Etxeko energiaren erabilerarekin lotuta, nora joko zenuke laguntza edo informazio eske? / ¿Dónde acudirías en busca de ayuda o información, en respecto al uso doméstico de la energía?
Aipatu mesedez nora eta zertarako joko zenukeen laguntza eske / Por favor, menciona a dónde y para qué acudirías.
Aipatu, galdetu edo proposatu nahiko zenukeen beste ezer? / ¿Alguna otra cosa que quisieras mencionar, preguntar o sugerir?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of GoiEner S Coop. Report Abuse