แบบสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการประชุม กศจ.หนองบัวลำภู
คำชี้แจง  แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (กศจ.หนองบัวลำภู)ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560   เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

              1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการประชุม กศจ.หนองบัวลำภู ส่วนที่ 3 ความต้องการ/ความคาดหวัง/ข้อเสนอแนะ ในการประชุม กศจ.
              2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
              3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย O ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจโดยคลิกเลือกตัวเลือกลงใน O ตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 ระดับการศึกษา
Clear selection
1.3 อาชีพ/สถานะ *
1.4 ส่วนใหญ่ท่านติดต่อประสานงานผ่านช่องทางใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy