IESNIEGUMS
Baldones vidusskolas direktorei Indrai Šmitei


Email address *
Vecāka vai likumiskā pārstāvja (vārds, uzvārds) *
Lūdzu uzņemt manu meitu/dēlu (vārds, uzvārds) 1. klasē 2021./22.m.g. *
Personas kods *
Pamatizglītības programmas apguvei *
Izglītojamā deklarētās dzīvesvietas adrese *
Izglītojamā faktiskās dzīvesvietas adrese (ja atšķiras no deklarētās) *
Izglītojamā kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) *
Ziņas par vecākiem vai likumiskiem pārstāvjiem:Māte /vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese *
Ziņas par vecākiem vai likumiskiem pārstāvjiem:Tēvs /vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese *
Iesniegumam klāt pievienoju: (klātienē)
Skolas mājas lapā esmu iepazinies/usies ar: *
Required
Piezīmes/papildus informācija: ___________________________________________________
Iesniegumā norādītās informācijas izmaiņu gadījumā apņemos informēt par to vidusskolu.

Piekrītu iesniegumā norādīto datu apstrādei bērnu reģistrēšanai uzņemšanai 1. klasē.

Ar parakstu apliecinu, ka man ir tiesības pārstāvēt iepriekš minēto nepilngadīgo personu un viņa vārdā sniegt piekrišanu personas datu apstrādei.


Vecāka paraksts, datums _______________________________________________________ (klātienē)
Aizpilda vidusskolas speciālists: (klātienē)
Iesnieguma reģistrācijas Nr.__________


Datums _______________________


Atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts __________________________________________

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy