แบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (ไตรมาส3) เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565
คำชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา  รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                2. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านในช่องที่ตรงความคิดเห็นของท่าน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ระดับการศึกษา *
โรงเรียน/หน่วยงานที่สังกัด
ตำแหน่ง *
ท่านมาติดต่องานราชการด้านใดมากที่สุด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1. Report Abuse