Formularz zgłoszeniowy dla Wolnych Słuchaczy - zajęcia z Moniką Mikowską - 27 marca 2015

Wypełniając ten formularz deklarujesz chęć uczestnictwa w medialabowym szkoleniu w ramach projektu MediaLab Lublin Battle w charakterze "wolnego słuchacza". Wypełnienie formularza wiąże się z deklaracją, że będziesz obecny/obecna na zajęciach, które odbędą się 27 marca w Warsztatach Kultury (ul.Grodzka 5a) w godzinach 15:00-22:00.
Jeżeli wypełnisz formularz i nie pojawisz się jednak na zajęciach, nie będziesz brany/brana pod uwagę przy kolejnych rejestracjach uczestników w ramach MediaLabu.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają osoby, które wcześniej zgłosiły się do udziału w projekcie MediaLab Lublin Battle w charakterze uczestnika.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question