Inscripció Summer Camp 2020
DADES PERSONALS
Cognoms: *
Nom: *
Curs: *
Si no és alumne de La Farga, nom de l'escola actual:
Data de naixement: *
Adreça: *
Població: *
Mail: *
Nom del pare: *
Mòbil del pare: *
Nom de la mare: *
Mòbil de la mare: *
INSCRIPCIÓ
Inscripció a les següents setmanes: *
Required
OBSERVACIONS:
Pateix algun tipus d'al·lèrgia:
Ha de seguir algun tractament mèdic:
Altres:
Sap nedar: *
Té germans/es en un altre Curs d'Estiu?
Anoteu el nom i l'escola
AUTORITZACIÓ SORTIDES
Autoritzo el meu fill a assistir i participar a totes les sortides que faci La Farga durant el curs d’Estiu –juliol 2020, així com assistir al curset de natació que es farà a les instal·lacions esportives de La Farga
Nom de la persona que signa l'autorització *
DNI *
Data
MM
/
DD
/
YYYY
AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE I ÚS DE DADES
En virtut del que s’estableix als arts. 6, 7, 13 i/o 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A., informa que les dades obtingudes a través del present formulari seran tractades en virtut de la condició d’alumne matriculat al centre. Les dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, fer l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, adoptar el compromís dels alumnes i llurs famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel col·legi. Aquestes dades seran conservades mentre l’alumne continuï la seva relació amb el centre, d’acord amb les exigències normatives i/o fins a la prescripció de les accions legals que se’n pogueren derivar. Si ho desitgeu podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD), revocar el consentiment facilitar i/o exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit adreçat en l’adreça: Passeig Manuel Girona, 73, baixos, 08034, Barcelona o al correu electrònic dpd@institucio.org.
Nom de la persona que signa l'autorització *
DNI
Data
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of La Farga. Report Abuse