10 lat Summorum Pontificum. Wyzwania i perspektywy wzajemnej relacji dwóch form rytu rzymskiego
Email address *
10 lat Summorum Pontificum. Wyzwania i perspektywy wzajemnej relacji dwóch form rytu rzymskiego
Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza wszystkich zainteresowanych i kompetentnych do wspólnej modlitwy i podjęcia naukowej refleksji nad wzajemną relacją zwyczajnej i nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego 10 lat po ogłoszeniu przez papieża Benedykta XVI motu proprio Summorum Pontificum (7 lipca 2007 r.).

Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r.

Benedykt XVI, publikując Summorum Pontificum, dołączył do niego list do biskupów, w którym zwrócił uwagę na to, że:

„zaraz po Soborze zakładano, że zapotrzebowanie na Mszał z roku 1962 ograniczy się do starszego pokolenia, które w tej formie liturgii wyrosło. W międzyczasie jednak okazało się z całą oczywistością, że młodsze pokolenie też może odkryć tę formę liturgiczną, poczuć jej piękno i odnaleźć w niej ten sposób spotkania z Tajemnicą Najświętszej Eucharystii, który byłby najlepiej do niego dopasowany.

W związku z tym powstało zapotrzebowanie na jaśniejsze regulacje prawne, których nie uwzględniono w Motu Proprio z 1988. Nowe regulacje mają też za zadanie odciążyć Biskupów z obowiązku ciągłego rozpoznawania sytuacji i podejmowania odpowiednich do nich decyzji.

[...] pojawił się w dyskusjach o oczekiwanym Motu Proprio lęk o to, że możliwość szerszego korzystania z Mszału roku 1962 doprowadzi do niezgody a nawet podziałów wewnątrz wspólnot parafialnych. Brak podstaw do podobnych lęków również i tu mnie uderza. Celebracja według dawnego Mszału wymaga pewnego stopnia formacji liturgicznej i przynajmniej pobieżnej znajomości łaciny. Wielu nie spełnia tych warunków. Chociażby na tej podstawie widać wyraźnie, że nowy Mszał z pewnością pozostanie zwyczajną Formą Rytu Rzymskiego, nie tylko według norm prawnych, ale i ze względu na sytuację większości wspólnot wiernych.

Prawdą jest, że niekiedy obecna była przesada w nastawieniu wiernych do starożytnych tradycji liturgii łacińskiej, że pewne zachowania społeczne nadmiernie się z nią wiązały. Wasze miłosierdzie i pasterska roztropność niech będą zachętą i wzorem. W tej materii obie Formy Rytu Rzymskiego mogą się przecież wzajemnie ubogacać: nowi święci i niektóre z nowych prefacji powinny zostać uwzględnione w starym Mszale. Komisja Ecclesia Dei, w łączności z organami poświęconymi usus antiquor będzie badać praktyczne możliwości w tym zakresie.

Celebracja Mszy zgodnie z Mszałem Pawła VI będzie mogła mocniej niż kiedykolwiek wcześniej ukazać wiernym sferę sacrum, która tak ich przyciąga do wcześniejszej Formy Rytu Rzymskiego. Najmocniejsza gwarancja tego, że Mszał Pawła VI może jednoczyć parafialne wspólnoty i może być przez nie kochany tkwi w tym, że Forma ta jest odprawiana z wielką czcią i z dbałością o przepisy liturgiczne. Ukazane w ten sposób będą duchowe bogactwo i teologiczna głębia tego Mszału”.

(List Jego Świątobliwości Benedykta XVI do biskupów z okazji publikacji listu apostolskiego motu proprio Summorum Pontificum traktującego o celebracji liturgii rzymskiej ustanowionej przed reformą roku 1970).

Podczas konferencji pragniemy, idąc za intuicjami Papieża, podjąć refleksję nad następującymi tematami:

- lex orandi - lex credendi - lex vivendi;
- istota aktu liturgicznego i jego wyraz w obu formach rytu rzymskiego;
- rola symboli obecnych w liturgii;
- sfera sacrum i piękna w liturgii w świetle wzajemnej relacji obydwu form rytu rzymskiego;
- jedność wspólnoty parafialnej wobec stosowania obydwu form rytu;
- duchowe bogactwo i teologiczna głębia mszałów Jana XXIII i Pawła VI;
- wpływ uczestniczenia w jednej z form rytu na uczestnictwo w drugiej jego formie;
- drogi rozwoju wzajemnej relacji zwyczajnej i nadzwyczajnej formy;
- śpiew i muzyka sakralna w relacji do sprawowanej formy rytu;
- język liturgii;
- liturgia i jej forma a pobożność ludowa;
- wyzwania wzajemnej relacji dwóch form rytu;
- recepcja Summorum Pontificum.

Prosimy o roztropne przemyślenie zaproponowanego tematu oraz merytoryczne i obiektywne podjęcie związanych z nim zagadnień bez domieszki niepotrzebnych polemik czy też kwestionowania ważności lub godziwości którejkolwiek z prawnie zatwierdzonych form rytu.
Zamiarem naszym jest życzliwa i twórcza wymiana myśli we wspólnym dążeniu do prawdy.

Zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza prosimy przesłać do 20 kwietnia 2017 r.
Decyzja o zakwalifikowaniu referatu zostanie przesłana do 23 kwietnia 2017 r. (drogą mailową)

Czas przewidziany na wystąpienie to 15 minut.
Uczestnictwo w konferencji związane jest z koniecznością uiszczenia opłaty konferencyjnej w wysokości 70 zł (przelew, numer konta zostanie podany drogą mailową, nie wystawiamy faktury). Uiszczenie opłaty jest potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji.

Przewidziane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej (monografia naukowa). Instrukcje redakcyjne dostępne są na stronie internetowej KNT (www.kntkul.wordpress.com) w zakładce „Publikacje” (dodatkowo instrukcje zostaną przesłane autorom drogą mailową po zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia).

Po zakończonym sympozjum zapraszamy chętnych na Msze świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Staszica 16A na godz. 17:30.

Wszystkich którzy zadeklarują taką chęć zapraszamy na spotkanie integracyjne około godz. 19:00.

Zwrot grzecznościowy *
Required
Imię i nazwisko *
Your answer
Adres *
Your answer
E-mail *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Ośrodek naukowy (w razie braku afiliacji należy wpisać "-") *
Your answer
Status na uczelni *
Required
Rok studiów (w przypadku niepodejmowania obecnie studiów należy wpisać "-") *
Your answer
Kierunek studiów (jeśli nie są obecnie podejmowane należy wpisać "-") *
Your answer
Tytuł zawodowy *
Required
Krótki biogram naukowy/uzasadnienie kompetencji *
Your answer
Tytuł referatu *
Your answer
Krótki opis referatu (max. 150 słów) *
Your answer
Prezentacja multimedialna (przesłać najpóźniej do 7 maja 2017 r. na adres knteol@gmail.com) *
Required
Deklaruję przesłanie artykułu do 31 maja 2017 r. (Tym samym zobowiązuję się do przygotowanie artykułu zgodnie z wytycznymi KNT zawartymi w Instrukcji redakcyjnej oraz Instrukcji pisania prac naukowych). *
Required
Spotkanie integracyjne po konferencji *
Required
Zaświadczenie *
Required
Pytania/uwagi do organizatorów
Your answer
Planowana jest transmisja konferencji na żywo na YouTube. Po konferencji poszczególne referaty (w zalezności od zgody prelegenta) zostaną opublikowane jako osobne nagrania *
Czy wstępnie wyraża Pan/Pani zgodę na opublikowanie swojego wystąpienia na YouTube jako osobnego nagrania?
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms