Φόρμα Συμμετοχής - Συνάντηση Business2Finance, Δευτέρα 30.11.2020 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας & Εθνικό Κέντρο Ερευνάς και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σας προσκαλούν με ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχετε στην Συνάντηση «Business2Finance» με Χρηματοδότες, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου finMED - «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area» που θα υλοποιηθεί διαδικτυακά με τη χρήση της εφαρμογής ZOOM.

Ο στόχος της Συνάντησης «Business2Finance» είναι να φέρει σε επαφή τις συμμετέχουσες Επιχειρήσεις με δυνητικούς Χρηματοδότες έτσι ώστε να επιτευχθεί αντιστοίχιση των οικονομικών αναγκών των ΜΜΕ/εταιρειών και των απαιτήσεων των χρηματοδοτών.

Ημερομηνία Συνάντησης: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου2020
Ώρα: 10:00 – 14:00
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΖΟΟΜ: https://zoom.us/j/98787921539?pwd=UkZxTVBPUGJaMjhaWFROYTNkTkQrdz09

Πληροφορίες:
Κετικίδη Βαλάντη
Επιστημονικός Συνεργάτης, MSc Χημικός Μηχανικός
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Τ: 2463 0 55300 (εσωτ. 0203), email: ketikidis@lignite.gr

Μακρή Ιωάννα
Project Manager finMED
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
T: 2461 3 50985, email: i.makri@pta.pdm.gr

Το έργο finMED υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg Med

Όνομα & Επώνυμο *
Επωνυμία Φορέα - ΜΜΕ που εκπροσωπώ *
Email Επικοινωνίας *
Ιστοσελίδα Φορέα - ΜΜΕ
Τηλέφωνο Επικοινωνίας *
Επιθυμώ να συμμετέχω σε προκαθορισμένα ραντεβού με Χρηματοδότες στο 2ο μέρος της Συνάντησης Β2F? *
Δηλώνω υπεύθυνα ότι δίνω την συγκατάθεση μου ώστε τα προσωπικά μου δεδομένα να χρησιμοποιηθούν για την προβολή και προώθηση της Συνάντησης B2F και του έργου finMED - «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area», βάση του Ν4624/2019 "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 20196/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας της (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις". *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy