Noson Agored 2023 Open Evening

Bydd ein noson agored ar gyfer yr ysgol uchaf ar nos Iau'r 29ain o Fehefin 2023. Yn ystod y noson, bydd ddau sesiwn, un yn cychwyn am 16:00 a'r ail sesiwn yn cychwyn am 17:15.

Bydd y noson yn agor gyda chyflwyniad gan yr Uwch Dîm Arwain yn neuadd adeilad Gwladys lle byddwch yn derbyn rhagor o wybodaeth am sut mae'r ysgol yn rhedeg o ddydd i ddydd ac wedyn yn cael cyfle i fynd ar daith o gwmpas yr ysgol a chwrdd  â staff yr ysgol gydag aelodau o'r 6ed Dosbarth. 

 I deuluoedd blwyddyn 6, bydd pecyn gwybodaeth ar gyfer mis Medi a bydd stondin gwisg ysgol ar gael.  Gofynnwn yn garedig eich bod yn cofrestru am y noson  isod.

Edrychwn ymlaen at eich cwrdd ar y 29ain o Fehefin.

Our open evening for the upper school will take place on Thursday 29th June 2023. During the evening, there will be two sessions, the first starting at 16:00 and second at 17:15.

Both sessions will start with a presentation from the Senior Leadership Team in the hall in Gwladys building. During the presentation you will receive further information about how the school runs from day to day, you will then have the opportunity to be taken on a tour of the school and meet our staff with members of the Sixth Form.

For year 6 families, there will be an information pack with information about starting in September and there will be a school uniform stand available. We kindly that you register for a session below.

We look forward to seeing you on the 29th June.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Enw eich plentyn. Child's name. *
Blwyddyn ysgol. School year. *
Ysgol Gynradd. Primary School. *
Pa sesiwn hoffech chi fynychu?
Which session would you like to attend?
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ysgol Gyfun Gwynllyw. Report Abuse