Les Santes 2017
Benvolgudes i benvolguts,

S’acosten Les Santes. La nostra Festa Major s’ha convertit en una referència gràcies a les hores i esforços que han dedicat al llarg dels anys un seguit de persones voluntàries i a la feina ben feta. Perquè segueixi sent així, necessitem la vostra col•laboració per cobrir bona part dels actes que realitzarem.

Molts de vosaltres ja fa temps que participeu a la Festa Major i en d’altres activitats culturals de la ciutat. Us donem les gràcies i us animem a que ho seguiu fent. Sense vosaltres Les Santes no serien possibles. També us encoratgem a que feu arribar aquesta informació a amics, coneguts i familiars per fer més gran el gruix de voluntaris i voluntàries de la nostra festa.

Hi ha moltes i diverses tasques a realitzar: serviments, muntatges, desmuntatges, serveis d’ordre a les dormides, suport als actes, repartiment de programes de mà, entre d’altres. Hem planificat i preparat totes les tasques pel bon desenvolupament de la Festa Major. Tot seguit us exposem el funcionament:

Per poder PARTICIPAR cal:

- Formalitzar la present INSCRIPCIÓ fins al 7 de juliol.

- La inscripció implica el COMPROMÍS de participació a totes les REUNIONS a les quals se us convoqui, l’ASSISTÈNCIA a tots els actes en els quals heu estat destinats, tenir CURA del material personal que se us facilitarà, acomplir totes les tasques encomanades així com seguir totes les indicacions que l'organització us vagi donant.

- En el cas de les persones MENORS, complir els requisits que s'indiquen en l'apartat específic.

FUNCIONAMENT ORGANITZATIU

- En el moment de formalitzar la inscripció, ens haureu d’indicar a quins actes i el tipus feina que voldreu desenvolupar. Des de l’organització vetllarem per tal que us assignin aquelles tasques i actes sol•licitats. Cal tenir en compte, però, que caldrà cobrir totes les tasques i actes de la Festa Major; per motius d’organització, les vostres demandes podran ser redirigides a altres actes i tasques que siguin necessàries.

- L'organització tindrà en compte aquelles persones que manifestin la voluntat de NO participar amb elements de foc

- La distribució de feines es comunicarà el dia de la REUNIÓ DE VOLUNTARIAT del dia 17 de JULIOL a les 20 h del vespre a al Centre Cívic Cabot i Barba.

- Pel bon funcionament dels actes de Les Santes, en aquells casos que per les tasques sigui necessari, caldrà que feu les sessions de formació sobre "seguretat alimentària i dispensació responsable d'alcohol". S'informarà i es passarà el full d'inscripció a les persones que es consideri que hi han d'anar. Aquesta formació es farà en 2 sessions i diversos horaris per facilitar-ne l'assistència:

- El voluntariat podrà seguir la informació de tot allò que els afecta a través dels enllaços informàtics que se'ls facilitaran.

- La inscripció està feta en blocs diferenciats:
Actes de matí i tarda,
Actes de tarda i nit,
Actes amb dinàmiques de risc.

INSCRIPCIONS DE MENORS D'EDAT:

- La inscripció de persones menors d’edat ha d’anar acompanyada de l’autorització del pare/mare o tutor legal. Aquesta autorització la podreu trobar clicant:

http://www.culturamataro.cat/assets/documents/festes-i-tradicions/voluntari-menor-2017.pdf

- No es considerarà vàlida la inscripció fins al moment que s'hagi lliurat aquesta autorització a la seu de la Direcció de Cultura (C\Sant Josep, 9), (matins de 9h a 14h i tardes de dimecres a divendres de 18h a 20h).

- Els MENORS de 18 anys no poden participar en actes amb dinàmiques de risc (Nit Boja) i la seva participació pot ser limitada en altres actes.

- Els MENORS de 14 anys han de participar a la reunió de voluntariat, acompanyats de les persones tutores legals. En cas d'incompliment d'aquest requisit, seran automàticament donats de baixa.

- Els MENORS de 12 anys només podran participar en alguns actes i acompanyats sempre d'una persona responsable MAJOR D'EDAT que estigui prèviament inscrita com a col•laboradora de Les Santes. La seva participació pot ser molt limitada.

NOTES LEGALS
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el reglament que la desenvolupa, us comuniquem que les dades facilitades, s’incorporaran a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Mataró anomenat “inscripcions i tràmits web” amb la finalitat de gestionar el voluntariat de la festa major de Les Santes de Mataró per al qual l’Ajuntament de Mataró implementa les mesures de seguretat corresponents. Les dades que se sol•liciten són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a l’acompliment de la finalitat indicada. A la vegada us informem que el consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant-vos a qualsevol oficina d’atenció ciutadana.

Acceptes col·laborar?
D’acord amb l’article 18,1 de la Constitució regulat per la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la persona interessada autoritza la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró perquè pugui enregistrar imatges dels actes en què s’ha inscrit, amb l’únic propòsit de difondre les festes de la ciutat de Mataró i la participació del voluntariat a nivell intern o extern, en reproduccions o publicacions de qualsevol tipus o en qualsevol format.
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades, la persona autoritzo l’Ajuntament de Mataró a fer ús d’aquestes dades per informar-me sobre activitats de l’àmbit cultural al municipi a través de correu electrònic o altres mitjans.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms