§13. Bội và ước của một số nguyên.
Bài học trực tuyến môn Đại số 6 - Chương II - §13. Bội và ước của một số nguyên.
Họ và tên của em? *
Your answer
Em đang học lớp nào? *
Các em hãy xem video hướng dẫn bài học và trả lời các câu hỏi bên dưới.
Câu 1. Mỗi phát biểu sau là đúng hay sai? *
4 points
Đúng
Sai
A. Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0.
B. Số 0 là ước của mọi số nguyên khác 0.
C. Các số – 1 và 1 là ước của mọi số nguyên.
D. c là ước chung của a và b khi c ⫶ a và c ⫶ b.
Câu 2. Tập hợp các ước của – 5 là: *
1 point
Câu 3. Đâu là tập hợp các ước nhỏ hơn 0 của – 8? *
1 point
Câu 4. Các bội của 7 có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 21 là tập hợp nào? *
1 point
Câu 5. Cho a và b là hai số nguyên khác 0, biết a ⫶ b và b ⫶ 5. Suy ra:
1 point
Câu 6. Cho biết a, b, c là các số nguyên khác 0 và a ⫶ c, b ⫶ c. Khẳng định nào sau đây là đúng? *
1 point
Câu 7. Cho hai tập hợp số: A = {2; 3; 4; 5; 6}, B = {21; 22; 23}. Có thể lập được bao nhiêu tổng dạng (a + b) với a ∈ A và b ∈ B sao cho (a + b) ⫶ 2? *
1 point
Cảm ơn em đã hoàn thành bài học.
Bấm vào Gửi / Submit để hoàn tất.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy