SEMINÁR pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom "Svet očami môjho dieťaťa"

"Svet očami môjho dieťaťa - základné informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s Aspergerovým syndrómom.“

Cieľom seminára je poskytnúť prvotné a základné informácie o inakosti vnímania, rozmýšľania a správania sa detí s Aspergerovým syndrómom, v snahe o porozumenie ťažkostiam, s ktorými sa doma rodičia denne stretávajú. Seminár sa realizuje vo forme dvoch teoretických blokov doložených príkladmi z praxe. Na konci seminára bude vytvorený priestor pre diskusiu. Seminár je určený pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom.

Seminár sa uskutoční 10. apríla (streda) od 16.00 do 18.30 hod. v priestoroch Autistického centra Andreas, na Galandovej 7 v Bratislave.

Poplatok za seminár je 10 EUR na jedného účastníka. Platí sa na mieste. V prípade záujmu, prosím, nahláste svoju účasť do 5. apríla 2019. Kapacita semináru je obmedzená na 20 účastníkov. Občerstvenie je zabezpečené.


PROGRAM

16:00 - 17:00 1. blok
17:00 - 17:15 PRESTÁVKA
17:15 - 18:00 2. blok
18:00 - 18:30 diskusia


LEKTORKY

Mgr. Marcela Machálková
vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Skúsenosti s deťmi s Aspergerovým syndrómom získavala ako školská psychologička v SZŠ CENADA pre intelektovo nadaných žiakov. Od roku 2017 sa v centre Andreas venuje poradensko-terapeutickej práci s deťmi a mládežou s Aspergerovým syndrómom, ako aj rodinám. Absolvovala jednoročný výcvik terapie hrou zameranej na dieťa, aktuálne navštevuje dlhodobý psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii v ČR.

Mgr. Lucia Golisová
vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Trnavskej univerzite. Od roku 2013 pracuje v centre Andreas, kde sa venuje najmä deťom s Aspergerovým syndrómom, s ktorým pracuje formou arteterapie. Ďalej sa venuje poradenstvu pre rodiny a diagnostike. V roku 2016 ukončila dvojročné štúdium: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby. Od roku 2017 je taktiež internou doktorandkou na Univerzite Komenského v Bratislave. Predmetom jej výskumu je aplikácia arteterapie na rozvoj emocionálnej inteligencie u detí s AS.


OSTATNÉ INFORMÁCIE

V centre Andreas ponúkame na predaj literatúru o autizme - beletria (písaná aj ľuďmi s autizmom), odborné knihy zamerané na Aspergerov syndróm alebo detský autizmus, knihy zamerané pre odborníkov, ako aj rodičov (viac na http://andreas.sk/index.php?www=predajknih). V skutočnosti máme väčší výber. Taktiež prevádzkujeme knižnicu odbornej literatúry, kde nájdete mnoho kníh o poruchách autistického spektra. Knihy si môžete zakúpiť či zapožičať počas školenia. Tiež máme k dispozícii DVD dokumentárneho filmu "Tak ďaleko, tak blízko" v réžii Jara Vojteka, ktoré sme spoluprodukovali (viac na http://www.takdalekotakblizko.sk/).

Email address *
Záväzne sa prihlasujem na seminár "Svet očami môjho dieťaťa. Základné informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s AS.“ *
Required
Vaše piezvisko a meno *
napíšte vaše priezvisko a krstné meno - VZOR = Nováková Anna, Mgr.
Your answer
KONTAKT - mobil *
napíšte mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
Your answer
KONTAKT - eMail *
napíšte emailový kontakt
Your answer
Meno dieťaťa *
napíšte priezvisko a krstné meno dieťaťa - VZOR = Novák Jakub
Your answer
Dátum narodenia dieťaťa *
napíšte deň.mesiac.rok vo formáte DD.MM.RRRR
Your answer
Miesto narodenia dieťaťa *
napíšte mesto, kde sa Vaše dieťa narodilo - napr. Martin
Your answer
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu - napr. rodič, starý rodič, apod.
Your answer
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Priestor pre Vaše poznámky a otázky *
Your answer
Súhlas so spracovaním údajov *
Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o vzdelávacích aktivitách organizovaných Autistickým centrom Andreas n.o. Súhlas dávam prevádzkovateľovi Autistické centrum Andreas n.o. so sídlom na Galandovej 7, 811 06 Bratislava, IČO 31821677. Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na andreas@andreas.sk. Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service