טופס הגשה למשימת "יהיה בסדר"

<B><center><font size="3" color="red">יש להקפיד על מילוי כל השדות בצורה מדויקת.
מספר דקות לאחר המילוי יתקבל חזרה בכתובת הדוא"ל שהזנתם מייל המאשר את ההגשה.
בהצלחה!

  פרטי מבצע המשימה

  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה

  התוכנית והקטע שבחרתי

  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה

  קישור למושגים באזרחות

  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה