فرم تقاضای استفاده یا انصراف از خدمات آگاهی رسانی جاری (CAS) کتابخانه مرکزی و مرکز منابع علمی دانشگاه شاهد

* کلیه کاربران محترم کتابخانه مرکزی و مرکز منابع علمی دانشگاه شاهد (صرفا اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه شاهد) می توانند با تکمیل این فرم و ارسال آن به کتابخانه مرکزی، از خدمات آگاهی رسانی جاری (Current Awareness Services) این کتابخانه، به منظور دریافت خبرها و اطلاعیه های کتابخانه مرکزی از طریق پست الکترونیکی خود استفاده نمایند و یا انصراف خود را از استفاده از این خدمات اعلام نمایند.
* کلیه فیلدها و مشخصات خود (به جز فیلد نشانی پست الکترونیکی) را با حروف فارسی تکمیل نمایید.
* از اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) تقاضا می شود که از نشانی پست الکترونیکی دانشگاهی خود استفاده نمایند. در صورت عدم داشتن این نشانی، می توانید به کارشناس کامپیوتر دانشکده خود مراجعه نمایید.
* تکمیل فیلدهای ستاره دار الزامی است.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question