แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1
วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ ม 4/2
ชื่อ - สกุล *
Your answer
1. อินเทอร์เน็ต คืออะไร *
1 point
2. ข้อใดอธิบายความหมายของ เวิล์ด ไวด์ เว็บ ได้ถูกต้องที่สุด *
1 point
3. เว็บเพ็จ (Web Page) เปรียบเทียบได้กับอะไร *
1 point
4. เว็บเบราเซอร์ที่ได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบันคืออะไร *
1 point
5. โดเมนระดับสอง ที่แสดงว่าเป็นกลุ่มองค์กรทางการศึกษา คือข้อใด *
1 point
6. HTML ย่อมาจากข้อใด *
1 point
7. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ *
1 point
8. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) คือข้อใด *
1 point
9. ข้อใดคือเว็บเพจ *
1 point
10. ข้อใดคือเว็บไซต์ *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.