Solicitude de admisión
Solicitude de adminisón ao Ateneo Atlántico como Socio/a

En cumprimento da LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal, os datos deste cuestionario serán tratados nos ficheiros do Ateneo Atlántico coa fin de poder prestarlle os servizos da asociación, así como para manterlle informada/o de todas as súas actividades e servizos. Os datos serán tratados de xeito confidencial e non serán cmunicados nin cedidos a terceiros. O asociado sempre ten o dereito de acceso, rectificación, cancelación e/ou oposición dos seus datos, previa acreditación, pola vía que estime oportuna.
Ateneo Atlántico
Apelidos *
Nome *
Correo Electrónico *
Teléfono: *
Enderezo *
Localidade / CP *
IBAN *
NIF *
Cota anual *
(Opcional) Autorizo ao Ateneo Atlántico a vencellar o meu nome como asociado/a fundador ás actividades de publicidade ou espallamento do Ateneo así como a incorporar os meus datos aos grupos de mensaxería interna
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy