การวิเคราะห์แบบทดสอบครั้งที่ 1
รหัสวิชา ง30251 วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชื่อ - สกุล *
Your answer
ชั้น เลขที่ (เช่น ม.607 เลขที่ 1 =60701) *
Your answer
ข้อ 1 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 2 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 3 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 4 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 5 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 6 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 7 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 8 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 9 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 10 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 11 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 12 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 13 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 14 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 15 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 16 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 17 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 18 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 19 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 20 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 21 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 22 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 23 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 24 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 25 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 26 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 27 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 28 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 29 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 30 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 31 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 32 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 33 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 34 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 35 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 36 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 37 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 38 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 39 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
ข้อ 40 ตอบข้อ (1-4) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service