แบบประเมินความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ต่อสาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
สถานภาพของท่าน *
ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ให้ท่านเลือกรายการที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่มีความถูกต้อง ชัดเจน *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
2. ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่มีความเป็นปัจจุบัน *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
3. ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
4. ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่มีความครอบคลุม และตรงกับความต้องการของท่าน *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
5. นอกจากเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms