แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาในระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอใช้บริการ
ชื่อ-นามสกุล *
ระบุชื่อ-นามสกุลและตำแหน่งทางวิชาการ (รศ. ผศ. ดร. และอาจารย์ นำหน้า)
คณะ/สังกัด *
Required
สาขาวิชา *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ *
สำหรับใช้ติดต่อในกรณีที่ไม่มี User หรือเปิดรายวิชาไม่ได้
Email *
สำหรับแจ้งผลการเปิดรายวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย *
รายวิชาใดที่เคยขอเปิดไว้แล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา หรือปีการศึกษาอื่นๆ สามารถใช้รายวิชาที่มีอยู่เดิมได้เลย ไม่ต้องขอเปิดรายวิชาใหม่ค่ะ
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา *
คำอธิบายรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนร่วม
ระบุชื่ออาจารย์ผู้สอนร่วมในกรณีมีผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน และต้องการให้ผู้สอนท่านอื่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขรายวิชาร่วมกัน
หมายเหตุ :
1. ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผลการเพิ่มรายวิชาทางอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้
2. หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ 3719 หรือที่อีเมล์ chuleeporn@npru.ac.th
ฝากข้อความถึงผู้ดูแลระบบ
ต้องการลบรายวิชา/ย้ายรายวิชา/เพิ่มชื่อผู้สอน ระบุเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. Report Abuse