דקנט הסטודנטים - היחידה לקידום הסטודנט שיעורי עזר - המכללה האקדימית גליל מערבי

רכזת סיוע לימודי - לולו אבו נימר
likaaa@wgalil.ac.il
04-9015346
(אנו ממליצים לפתוח במקביל את דף 'מידע אישי' מאתר המכללה כדי לראות את שמות הקורסים והמרצים)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question