แบบฟอร์มลงชื่อ "ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์"
นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่น 1 ปี 2539 จนถึง ปัจจุบัน กรุณาลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดงาน "งานคืนสู่เหย้าลูกวีรพัฒน์ ครั้งที่ ๑ " และการจัดตั้งชมรม ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ หากศิษย์เก่าท่านใดไม่ติดภาระกิจ กรุณามากรอกแบบฟอร์ม ศิษย์เก่าได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 088-6553553
ชื่อ - สกุล ปัจจุบัน *
Your answer
ชื่อ-สกุลเดิม (ในกรณีเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล)
Your answer
ท่านเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่เท่าใด (ใช้เป็นปีที่เข้าศึกษา)
เช่น รุ่น 1 ปี 2539, รุ่น 2 ปี 2540, รุ่น 3 ปี 2541 ,รุ่น 4 ปี 2542 เป็นต้น
Your answer
ท่านเป็นศิษย์เก่าศึกษาระดับใด *
ท่านจบการศึกษาสาขาใด *
ท่านจบการศึกษาวิชาเอกใด *
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
Your answer
E-mail
Your answer
การศึกษาต่อหลังจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
เช่น ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
Your answer
การทำงานในปัจจุบัน
เช่น บ.เสริมสุข จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
Your answer
รางวัลจากการปฏิบัติงานและทำงานเพื่อสังคม (วิทยาลัยต้องการเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา) วิทยาลัยขอข้อมูล อย่างน้อยขอย้อนหลัง 3 ปี
เช่น ปี 2555 รางวัล นักขายยอดเยี่ยม จาก บ.ไทยประกันชีวิต
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service