Prihlasovanie na krúžky v školskom roku 2021/22
Prostredníctvom tohto formulára sa môžete prihlásiť na krúžkovú činnosť Centra voľného času svätého Jána Pavla II. v Prešove.

K prihláške je potrebné priložiť Čestné vyhlásenie, (http://www.cvcjp2.sk/wp-content/uploads/2021/09/cestne_vyhlasenie_2020.pdf)
pre zber údajov, čo po slovensky znamená nárok na dotáciu krúžkovej činnosti

Prihláška na vytlačenie: http://www.cvcjp2.sk/wp-content/uploads/2021/09/ponuka-kruzkov-202122.pdf


Krúžková činnosť začína 4.10.2021, končí 20.6.2022
Zápis: od 2.9.2021 do 15.9.2021, denne od 17.00 do 19.00
úhrada platieb možná aj elektronicky, do 15.10.2021
číslo účtu: IBAN SK36 1100 0000 0026 2621 2194
kontakt: cvcjp2@gmail.com
Mgr. Marta Gromošová, +421917 170 356
Meno *
Priezvisko *
Dátum narodenia *
Telefónny kontakt *
Adresa trvalého pobytu *
Meno a priezvisko zákonného zástupcu (pri osobe mladšej ako 18 rokov)
Škola, ktorú uchádzač navštevuje
Názov záujmového útvaru *
Náhradný záujmový útvar *
GDPR *
Required
Záväznosť prihlášky *
Poučenie: Zákonný zástupca uchádzača môže požiadať o zníženie alebo odpustenie príspevku na základe § 115 odst. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy