PHIẾU KHẢO SÁT VỀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LL&PPDH BM TIẾNG ANH KHÓA QH 2014 (Dành cho nhà tuyển dụng)
Phiếu khảo sát này được dùng để đánh giá mức độ cần thiết và bổ sung các học phần trong chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh điều chỉnh theo Quy chế 4668 của ĐHQGHN
I. Ông/Bà đánh giá thế nào về độ cần thiết của những học phần sau đây trong việc phục vụ công việc hiện tại và trong tương lai của người lao động: (1) Rất cần thiết - (2) Cần thiết - (3) Không cần thiết
Your answer
1.Triết học (Philosophy) *
Required
2. Ngoại ngữ cơ bản (Foreign Language for General Purposes) *
Required
3. Ngoại ngữ học thuật (Foreign Language for Academic Purposes): Tiếng Nga học thuật/ Tiếng Pháp học thuật/ Tiếng Trung Quốc học thuật/ Tiếng Đức học thuật *
Required
4. Ngôn ngữ học đại cương (General Linguistics) *
Required
5. Ngôn ngữ học ứng dụng (Applied Linguistics) *
6. Lý luận và phương pháp dạy học ngoại ngữ (Language Teaching Methodology) *
7. Ngữ nghĩa học (Semantics) *
8. Phương pháp nghiên cứu (Research Methods) *
9. Phát triển chương trình và tài liệu dạy học tiếng Anh (English Language Teaching Curriculumn and Materials Development) *
10. Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive Linguistics) *
11. Giao tiếp giao văn hoá (Cross-Cultural Communication) *
12. Tiếng Anh viết khoa học (Academic Writing) *
13. Những nguyên tắc ngữ âm và âm vị học (Principles of Phonetics and Phonology) *
14. Kỹ thuật và công nghệ trong dạy học ngoại ngữ (Technology in Language Teaching) *
15. Văn học trong dạy học tiếng Anh (Literature in English Teaching) *
16. Những đường hướng phân tích diễn ngôn (Approaches to Discourse Analysis) *
17. Nghiên cứu dịch thuật (Translation Studies) *
18. Tiếng Anh chuyên ngành (English for Specific Purposes) *
19. Hoa Kỳ học (American Studies) *
20. Ngôn ngữ, văn hoá và xã hội (Language, Culture and Society) *
21. Lược sử ngôn ngữ Anh (An Introduction to the History of the English Language) *
22. Dẫn luận ngôn ngữ văn học (An Introduction to the Language of Literature) *
II. Theo ý kiến của Ông/Bà, những học phần nào cần được bổ sung trong chương trình đào tạo Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh?
Your answer
Ông/Bà chọn các môn học (học phần) sau: *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.