FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO II EDYCJI SZKOŁY LIDERÓW/EK POMORSKIEJ SIECI COP

Zapraszamy do skorzystania z unikatowej oferty Szkoły Liderów i Liderek Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych zorganizowanej we współpracy z 18 Szkołą Trenerską Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Z uwagi na formułę tegorocznej Szkoły Liderów/ek Pomorskiej Sieci COP wszystkie szkolenia odbędą się w dniach 17-18 czerwca 2016 r. w Trójmieście pod opieką różnych ośrodków Pomorskiej Sieci COP. Każdy uczestnik Szkoły Liderów i Liderek Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych ma prawo wyboru dowolnego szkolenia. Pomorskiej Sieci COP zapewnia profesjonalnie przygotowane sale szkoleniowe, materiały edukacyjne, poczęstunek kawowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. XVIII Szkoła Trenerska Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych zapewnia profesjonalnie przygotowanych prowadzących szkolenia, opiekę superwizyjną wszystkich zajęć warsztatowych, przygotowanych materiałów, konspektów i programów szkoleń.
WSZYSTKIE SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE. LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Prosimy o przemyślany wybór szkolenia. Uczestnicy zobowiązani są na własny koszt dojechać do miejsca szkolenia w dniach 17 i / lub 18 czerwca br. Aby uzyskać zaświadczenie o udziale w szkoleniu niezbędne jest uczestnictwo w całym warsztacie szkoleniowym. Szkoła Liderów i Liderek Pomorskiej Sieci COP jest współfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Działalność społeczna

  Projekt jest kierowany do najszerzej rozumianej społeczności lokalnej województwa pomorskiego zainteresowanej działaniami obywatelskimi. Nie trzeba być członkiem żadnej organizacji pozarządowej. Jeśli jednak działacie Państwo w jakiś organizacjach prosimy o wskazanie w jakich. W innym przypadku prosimy o podanie miejsca pracy lub wpisanie formuły "Nie Dotycz"
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question