ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ “How to Prepare Your Manuscripts For Publication in top journals"

กองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ “How to Prepare Your Manuscripts to Publish in Top Journal” 

ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก Potential Development Researchers for Global and Frontier Research University 

ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและการสมัคร

  • เป็นอาจารย์ นักวิจัย นิสิต ป.ตรี หรือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ขอสงวนสิทธิ์ให้กับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอันดับแรก)
  • ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีความพร้อมและความตั้งใจที่จะเข้าร่วมอบรมอย่างเต็มที่
  • การอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตลอดทั้งวัน ตามหัวข้อที่ท่านลงทะเบียนไว้
  • ***ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิในการพิจารณาให้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามที่กองการวิจัยฯ จะจัดขึ้นครั้งต่อไป  

กำหนดการ
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Science and Technology): วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 (09.00 - 16.00 น.)
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences): วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 (09.00 - 16.00 น.)
  • กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ ศิลปะ และงานสร้างสรรค์ (Humanities, Arts and Creativity): วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 (09.00 - 16.00 น.)
  • กลุ่มสังคมศาสตร์ (Social Sciences): วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 (09.00 - 16.00 น.)

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse