Koła Gospodyń Wiejskich
Druhny i Druhowie, Związek OSP RP przygotował instrukcję ułatwiającą zakładanie Kół Gospodyń Wiejskich oraz współpracę z istniejącymi KGW. Po wypełnieniu formularza otrzymacie Państwo link do kompletu dokumentów wraz z instrukcją opisującą w jaki sposób krok po kroku zarejestrować nowe KGW lub przerejestrować już działające do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR.
WAŻNE Istniejące koła KGW powinny poinformować Prezesa ARiMR o KGW działającym w konkretnej wsi na podstawie przepisów dotychczasowych w celu zablokowania rejestracji KGW na podstawie ustawy z 2018 r. (Art. 34 ust. 3) Następnie (w okresie miesiąca tj. do 29.12.2018 r.) zdecydują czy działają na podstawie przepisów dotychczasowych (Art. 34 ust. 6) albo skorzystają z prawa pierwszeństwa i zarejestrują się w rejestrze ARiMR (Art. 34 ust. 2). Przekazanie informacji Prezesowi ARiMR o działającym w danej wsi kole KGW jest ważne albowiem w ustawie nie określono żadnego trybu ustalania czy w konkretnej wsi działa już koło KGW a ARiMR dotychczas nie posiada żadnych danych o aktywności KGW.
Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Nr telefonu *
Your answer
Miejscowość w której znajduje się KGW *
Your answer
Adres do korespondencji
Ulica, nr budynku/lokalu, miejscowość *
Your answer
Kod pocztowy *
Your answer
Poczta *
Your answer
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, tj. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Oboźnej 1 wyłącznie na użytek pomocy prawno-organizacyjnej dla Kół Gospodyń Wiejskich i ich członków, a także oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.

Dodatkowo, potwierdzam otrzymanie informacji, że:
• Aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres iod@zosprp.org.pl z adresu, którego zgoda dotyczy. Listy w formie tradycyjnej można również kierować pod adres: Związek OSP RP, ul. Oboźna 1, 00-815 Warszawa. List musi być opatrzony czytelnym podpisem oraz informacjami umożliwiającymi dokładną weryfikację osoby wnioskującej.
• Podanie danych jest dobrowolne.
• Moje dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że jest to niezbędne ze względu na realizację celu lub ustawowego obowiązku.
• Moje dane nie są profilowane.
• Moje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
• Jeżeli podejrzewam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa mam możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Mam prawo do:
- bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
- dostępu do danych osobowych,
- sprostowania/uzupełnienia danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Report Abuse