Kaji Selidik (Penulisan)

Sila berikan respons yang tepat bagi setiap kenyataan yang berikut.

Apabila kamu menulis karangan, adakah kamu biasanya dapat....

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question