แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ปี 2562 ต่อไป
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษา *
รับราชการประเภท *
ระดับตำแหน่ง *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms