[EHUB][YOUPRENEUR LAUNCHPAD 2020] FORM ĐĂNG KÝ
ĐÃ HẾT THỜI HẠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
Mọi thắc mắc về chương trình xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 081 773 4775 (Mr. Thiên)
070 668 6940 (Ms. Phương)
Email: youpreneurlaunchpadftu2@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/YL.FTU2
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy