PRIJAVA - ZAHTEV ZA NAKNADU ŠTETE PO OSNOVU OSIGURANJA YUTA GARANCIJE PUTOVANJA
YUTA Garancija Putovanja aktivira se prijavom, a na osnovu rešenja nadležnog privrednog suda o otvaranju stecajnog postupka, potvrde Narodne banke Srbije o insolventnosti, odnosno zapisnik ili drugi akt turističkog inspektora ili druga isprava državnog organa kojom se konstatuje insloventnost organizatora putovanja.

Molimo sve oštećene Millenium d.o.o. da svoje potraživanje prijave što pre, a najkasnije u roku od 30 dana počev od dana 15.10.2018. godine, odnosno najkasnije do 13.11.2018. godine,

Ugovarač osiguranja *
Osiguranik *
Turistička agencija, pun naziv privrednog društva kod agencije za privredne registre
Broj polise *
NAPOMENA Svi putnici SAB Travel koji su uplatili svoje aranzmane u toku prosle godine a zakljucno sa 24.Januarom 2018 pozivaju se na broji polise iz 2017 godine
Ime i prezime *
Podaci o putniku / korisnku osiguranja
Your answer
JMBG *
Your answer
Adresa *
Your answer
Kontakt telefon *
Your answer
E-mail adresa *
Your answer
Broj tekućeg računa *
( RSD ) Račun na koji se izvršava plaćanje potraživanja
Your answer
Ime banke *
na račun na koji se izvršava plaćanje potraživanja
Your answer
Broj ugovora / Potvrde garancije putovanja *
Broj ugovora sa turističkom agencijom
Your answer
Odredište putovanja ( Destinacija) *
Your answer
Datum početka putovanja *
MM
/
DD
/
YYYY
Datum završetka putovanja *
MM
/
DD
/
YYYY
Visina realnog iznosa potraživanja RSD ( Primer 10,000.00) *
Visina realnog potraživanja dokazuje se na osnovu izdatog fiskalnog računa ili drugog dokumenta sa kojim se potvrđuje prijem uplate organizatoru putovanja. U slučaju da je cena turističkog putovanja plaćena u stranoj valuti, obračun realnog iznosa potraživanja vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.
Your answer
Ukoliko ste uplatili vas Turisticki Aranzman preko Agenta navedite ime Agencije
Poslovno Ime
Your answer
Potpis
NAPOMENA Nakon popunjavanja formulara, pre nego sto posaljete zahtev na dugme SUBMIT / POSALJI odstampajte ovaj formular i svojerucno ga potpisite i prilozite ga uz pratecu dokumentaciju.
Your answer
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Obavezna dokumentacija Uz popunjeni odštampan i svojeručno potpisan obrazac prilaže se sledeća dokumentacija: 1. Originalni primerak pismenog potpisanog ugovora o putovanju; 2. Potvrda – originalna priznanica na ime putnika kojom se potvrđuje da je putnik platio ukupnu cenu ili deo cene putovanja, odnosno, ukoliko je cena ili deo cene plaćen administrativnom zabranom, overena potvrda poslodavca koja će sadržati datum i iznos svake pojedinačne isplate; odnosno drugi validan dokaz o izvršenoj uplati (bankarski izvod) (šalje se original dokaza o uplati, pri čemu oštećeno lice treba sebi da napravi kopiju) Kompletnu dokmentaciju ostećeno lice šalje u jednoj koverti na adresu: poštanski FAH 149, 21101 Novi Sad (poštanski fah DDOR Novi Sad).Podnošenje odštetnog zahteva u svim poslovnicama DDOR Novi Sad a za vise informacija link https://www.ddor.rs/ddor-yuta/
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms