Részvételi szándék jelzése a Közép- és emelt szintű földrajz érettségi előkészítő
A Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet gondozásában a 2020/21-es tanévben is megrendezésre kerül a Közép- és Emelt szintű érettségi előkészítő. Az előkészítő teljes mértékben díjmentesen látogatható.

Az előkészítőkön érintett témakörök, valamint részletes menetrendje elérhető a Műszaki Földtudományi Kar honlapján (mfk.uni-miskolc.hu), valamint a kar hivatalos facebook-oldalán (https://www.facebook.com/muszakifoldtudomanyikar).

Ezen űrlap kitöltésével szeretnénk felmérni az érettségi előkészítőre jelentkezők tervezett számát, mely segít az előkészítő helyéül szolgáló terem kijelölésében. Terveink szerint, amennyiben azt egyéb korlátozó szabályozások nem lépnek életbe, személyes megjelenés mellett tartanánk ezen előkészítőket, azonban ha korlátozások lépnek életbe úgy természetesen online formában tudjuk folytatni azt.

További információ az érettségi előkészítővel kapcsolatosan:

Dr. Vágó János
email: ecovago@uni-miskolc.hu
tel.: +36/46 565-111 / 23-14 mellék

Dr. Szalontai Lajos
email: ecoszalo@uni-miskolc.hu
Tel.: +36/46 565-111 / 23-90 mellék


Név *
Email *
Egyéb közlendő
Itt közölheti egyéb kérdését, kérését az előkészítővel kapcsolatosan - pl.: megfelelő kezdési időpont (tervezett 16:00)
Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről: a Miskolci Egyetem (székhely: 3515 Miskolc, Egyetemváros, képviseli: Prof. Dr. Horváth Zita, rektor) nevében eljáró Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatikai Intézet (képviseli: Prof. Dr. Mucsi Gábor, dékán), mint adatakezelő, valamint mint a "Földrajz érettségi felkészítő középiskolások számára" elnevezésű rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) szervezője tájékoztatja a rendezvényre jelentkező természetes személyeket (érintett), hogy a jelen regisztrációs űrlap kitöltésével az általa megadott személyes adatait (teljes név, e-mail cím, egyéb igény) a fentiekben megjelölt rendezvény járványügyi szabályoknak megfelelő megszervezése és lebonyolítása céljából, így különösen a konferenciára jelentkezők számának és személyének megállapítása, valamint a jelentkezőkkel való kapcsolattartás céljából kezeli. A személyes adatok a rendezvény lebonyolítását követően haladéktalanul törlésre kerülnek. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Tájékoztatjuk az érintettet, hogy a hozzájárulást bármikor korlátozás nélkül visszavonhatja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását úgy vonja vissza, hogy a rendezvényen való részvételi szándékát fenntartja, úgy az adatkezelő a rendezvényen való részvételt abban az esetben tagadhatja meg, ha az adatkezelés nélkül nem lehetséges a rendezvény járványügyi szabályokak megfelelő lebonyolítása. Tájékoztatjuk az érintettet, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy kiegészítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával. E mellett az érintettnek joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.) panasszal fordulni vagy egyéb jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az érintetteket megillető jogok részletes leírásáról és azok érvényesítéséről szóló tájékoztató a Miskolci Egyetem központi honlapján a "Közérdekű/Adatkezelés/Adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumok" menüpont alatt elérhető. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy