แบบประเมินครูผู้สอน
โดย ครูทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
เพศ
1.ครูมีการเตรียมการสอน(พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆมีความพร้อม) *
2. การจัดสภาพห้องเรียน(สะอาด ปลอดภัย น่าเรียน ) *
3. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตประจำวันที่ทันสมัย *
4. นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา.