การนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
การนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น.
ห้องสัมมนา 1-2 ชั้น 1 อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม http://socanth.tu.ac.th/?p=17305

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  กรุณากรอกอีเมลที่ถูกต้อง
  This is a required question

  Captionless Image