ĐĂNG KÝ "WEEKLY SOP&CV CLINIC"

“Weekly SOP & CV Clinic”, là một cuộc hẹn riêng 1-1 với giáo viên người bản ngữ kéo dài trong 30 phút để giải đáp mọi thắc mắc về cách viết CV và bài luận một cách hiệu quả nhất, diến ra hàng tuần tại tại 2 văn phòng của GSE-beo.

Văn phòng Hà Nội: Chiều Thứ Tư hàng tuần từ 14.00 – 17.30 pm
Văn phòng Hồ Chí Minh: Chiều Thứ Sáu hàng tuần từ 14.00 – 17.30 pm
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question