COVID-19: Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu
Milí rodičia,

v súvislosti so šírením koronavírusu a s opatreniami, ktoré nám táto pandémia priniesla, sa zmenil aj obraz nášho každodenného života a taktiež našich detí. Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie je dieťa v centre našej pozornosti, preto by sme Vás radi požiadali o účasť vo výskume, ktorý realizujeme. Vďaka zozbieraným dátam od Vás budeme môcť reagovať na aktuálne dianie a prispôsobiť naše aktuálne smerovanie v poradenstve tak, aby sme Vám rodičom a Vašim deťom čo najviac uľahčili situáciu.

Prosím prečítajte si nasledovné informácie o tomto výskume a jeho cieľoch.

Cieľ výskumu:

Cieľom výskumu je zmapovanie premenných, ktoré vstupujú do procesu súvisiaceho s edukačným procesom detí počas zatvorenia vzdelávacích zariadení a nutnosťou učiť sa doma za pomoci rodičov alebo zákonných zástupcov. Snažíme sa taktiež o zmapovanie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať psychickú pohodu a vnímanie ľudí počas pandémie koronavírusu. Vďaka zozbieraným dátam môže VÚDPaP reagovať na aktuálne potreby spoločnosti a najmä našich detí s cieľom zefektívniť a naplniť ich potreby a zdravý vývin.

Ďakujeme, ak ste sa aj po prečítaní týchto informácii rozhodli zúčastniť sa nášho online výskumu. Prosím prečítajte si pozorne otázky a odpovedajte pravdivo.

Tieto údaje sú anonymné a budú použité na účely výskumu VÚDPaP.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy