Novērtē Zied zemes LEADERi
PPP biedrība "Zied zeme" kopš 2015. gada Ogres, Ikšķiles,Ķeguma, Lielvārdes un Baldones novados īsteno Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (SVVA), kuras ietvaros organizēti 6 LEADER projektu konkursi, semināri, konferences un pieredzes apmaiņas pasākumi, lai sniegtu atbalstu gan projektu ideju formulēšanā, gan projekta iesniegumu sagatavošanā un īstenošanā.
Esam nonākuši SVVA ieviešanas vidus posmā, kad svarīgi novērtēt LEADER programmas sasniegtos rezultātus un tā ietekmi uz dzīves kvalitātes izmaiņām, tāpēc, stratēģijas novērtēšanai, lūdzam Tavu palīdzību.
Aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti apkopotā veidā, lūdzu atbildiet to līdz 24. septembrim.
Video par to, kas ir Zied zeme:
1. Tava dzīvesvieta? *
2. Vai zini, kas ir LEADER projekti? *
3. Tava saistība ar LEADER: *
Required
4. Cik LEADER projektus Tu esi iesniedzis kopš 2015. gada?
5. Ja esi iesniedzis vai pieteicis LEADER projektu, tad mini konkrētas prasības, kas Tev sagādājušas problēmas?
Your answer
6. Pozitīvais, ar ko saskāries, iesniedzot vai īstenojot LEADER projektu?
Your answer
7. Vai atbalstītie sabiedriskie projekti un to rezultāti saskan ar Taviem priekšstatiem par to, ko vajadzētu darīt Tavā dzīves vietā, lai veicinātu teritorijas pievilcību un attīstību?
Nemaz neatbilst
Pilnībā atbilst
8. Kuru no zemāk uzskaitīto sabiedrisko projektu rezultātiem Tu vai Tavi radinieki esat izmantojuši/lietojuši/apmeklējuši:
9. Kuru no zemāk uzskaitītajiem uzņēmējdarbības projektu rezultātiem/precēm/pakalpojumiem Tu vai Tavi radinieki esat izmantojuši/lietojuši/apmeklējuši:
10. Atzīmējiet tos faktorus, kurus LEADER projekti Tavuprāt ir ietekmējuši pozitīvi:
11. Ko Tu uzskati, kā svarīgu turpmāk:
Nav svarīgi
Mazsvarīgi
Vidēji svarīgi
Svarīgi
Ļoti svarīgi
Palielināt sporta aktivitāšu iespējas
Palielināt kultūras aktivitāšu iespējas
Palielināt nodarbinātības iespējas
Veicināt uzņēmējdarbības attīstību
Uzlabot publisko infrastruktūru
12. Novērtē, pēc kādiem kritērijiem turpmāk vajadzētu atbalstīt sabiedriskos projektus?
Nav svarīgi
Mazsvarīgi
Vidēji svarīgi
Svarīgi
Ļoti svarīgi
Rada jaunu sabiedrisku aktivitāti/pakalpojumu, nevis attīsta esošu
Notikušas aktivitātes, kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti
Ideja ir oriģināla/inovatīva
Projekta rezultāti ir publiski pieejami neierobežotā laikā (neskaitot sezonalitāti)
Pielietojami, izmantojami citām sabiedrības grupām, nozarēm, organizācijām, ģeogrāfiskām teritorijām utml. (multiplikatīvais efekts)
13. Novērtē, pēc kādiem kritērijiem turpmāk vajadzētu atbalstīt uzņēmējdarbības projektus?
Nav svarīgi
Mazsvarīgi
Vidēji svarīgi
Svarīgi
Ļoti svarīgi
Veicina ražošanu
Oriģināli/inovatīvi produkti un pakalpojumi
Tiks veicināta vietējā teritorijā raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana
Ģimenes uzņēmums
Plānota atjaunojamo energoresursu izmantošana vai taupība
Pēc iespējas vairāk jaunradītas darba vietas
Pārstrādē izmantoti pašaudzēti vai vietējā teritorijā iegūti produkti un izejvielas
Bioloģiska ražošana
Sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju nodarbinātība
Vietējs pieprasījums pēc preces vai pakalpojuma
Spēja sniegt pakalpojumu vai izplatīt preces pēc iespējas plašākā teritorijā
14. Nosauc konkrētus priekšlikumus vai projektus, ko vajadzētu darīt Tavā dzīvesvietā, lai veicinātu teritorijas pievilcību, attīstību, ekonomisko izaugsmi?
Your answer
15. Ko no iepriekš minētā Tu būtu gatavs uzņemties izdarīt pats, kāds atbalsts Tev nepieciešams, un cik liels aptuvenais finansējums nepieciešams?
Your answer
16. Kā Tu turpmāk labprātāk uzzinātu plašāku informāciju par LEADER projektiem, Zied zeme pasākumiem vai darbību?
17. Varbūt Tev ir inovatīvi priekšlikumu, kā papildus aktivizēt sabiedrību/iedzīvotājus, izmantot pieejamās iespējas dzīves kvalitātes uzlabošanai?
Your answer
PALDIES!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ZiedZeme. Report Abuse