Đăng ký dự tập huấn Robotic tại Israel

The form "Đăng ký tham dự cuộc thi Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên 2015" is no longer accepting responses.
Các bạn đã đăng ký được báo phỏng vấn ngày 30/5/2017. Xin trân trọng cảm ơn!