Αγορά/ΜίσθωσηΑκινήτου
Για την εξυπηρέτηση των μελών του συνεταιρισμού που επιθυμούν να πωλήσουν ή να ενοικιάσουν ακίνητο που κατέχουν εντός του συνεταιρισμού μας παρέχουμε την παρούσα υπηρεσία προβολής των εν λόγω ακινήτων. Το Δ.Σ. θα προβάλει και θα επιδείξει τα εν λόγω ακίνητα με κάθε πρόσφορο μέσο και οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές/ενοικιαστές θα χρηματοδοτήσουν αυτή την υπηρεσία με εθελούσια δωρεά 500€ για αγορά ή 200€ για ενοικίαση μόνο στην περίπτωση που το Δ.Σ. επιτύχει κάποια ενοικίαση ή αγορά.

Με την παρούσα φόρμα μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για αγορά/ενοικίαση ακινήτου στον Παραθεριστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Υπαλλήλων ΑΤΕ Κρήτης. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και το ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ θα σας ενημερώσει αν και όταν κάποιο ακίνητο που θα μπορούσε να ικανοποιήσει το αίτημά σας διατεθεί προς πώληση ή ενοικίαση. Σημειώστε ότι τα παρακάτω στοιχεία δεν θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα.
Επίθετο *
π.χ. Παπαδόπουλος
Η απάντησή σας
Όνομα *
π.χ. Γεώργιος
Η απάντησή σας
Τηλέφωνο *
π.χ. 2810123456
Η απάντησή σας
Η απάντησή σας
Αγορά/ ή Ενοικίαση *
Διευκρινήστε αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε κάποιο ακίνητο.
Σχόλια
Περιγράψτε εδώ ότι λοιπά στοιχεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν το ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ να ικανοποιήσει το αίτημά σας. Π.χ. Επιθυμητή θέση οικοπέδου, προσανατολισμός, εάν επιθυμείτε απλό οικόπεδο ή ολοκληρωμένη οικία κλπ.
Η απάντησή σας
Αν επιτευχθεί αγορά ή ενοικίαση κάποιου ακινήτου που με ενδιαφέρει με την βοήθεια του συνεταιρισμού, για την κάλυψη των εξόδων αυτής της υπηρεσίας, σκοπεύω να δωρήσω στον συνεταιρισμό εφάπαξ το ποσό των 500€ για την περίπτωση της αγοράς ή 200€ για την περίπτωση την ενοικίασης. *
Επιλέξτε αν δέχεστε να κάνετε αυτή την δωρεά στον συνεταιρισμό αν αυτός βοηθήσει στην ικανοποίηση του αιτήματός σας.
Υποβολή
Μην υποβάλετε ποτέ κωδικούς πρόσβασης μέσω των Φορμών Google.
Αυτό το περιεχόμενο δεν έχει δημιουργηθεί και δεν έχει εγκριθεί από την Google.