ลงทะเบียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP Module 4 วันที่ 27 มิ.ย.64 กับ CMSK Academy
** อบรมแบบ Remote Classroom (ห้องเรียน Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม ZOOM หรือ Microsoft Teams) **
Email *
รายละเอียดค่าธรรมเนียมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP Module 4
ชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า) *
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
ท่านทราบข่าวการอบรมจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านผ่านการอบรมการวางแผนการเงิน Module 4 มานานเท่าใด *
ท่านเคยเข้าสอบการวางแผนการเงินชุดวิชาที่ 3 มาแล้วกี่ครั้ง *
อาชีพของท่าน
ชื่อที่ต้องการใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CMSK. Report Abuse