Registrace uživatele na kejrak.cz

Úvodní poznámka: Tento registrační formulář neslouží pro ziskání nového hesla, či přístupu, pokud jste jej zapomněli. V takovém případě využijte služby fóra na adrese http://kejrak.cz/ucp.php?mode=sendpassword. Pokud tento odkaz nevyřeš Váš problém, kontaktujte administátora na e-mailu: admin(zavinac)kejrak(tecka).cz. Dekujeme za pochopeni.

Žádám o vytvoření uživatelského účtu na diskuzním fóru www.kejrak.cz. Každý vlastník je oprávněn žádat pouze o jednu registrací, v případě spoluvlastnictví (SJM, podílové spoluvlastnictví), lze žádat o odpovídající počet uživatelských účtů. V případě žádosti nájemníka bude vyžadován souhlas vlastníka bytové jednotky zapsaného v Katastru nemovitostí. V případě vlastnictví (nájmu) více bytových jednotek je možnost vytvořit odpovídající počet přístupových údajů.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři Tomášem Vlkem, Nademlejnská 1063/2, Praha 9, 198 00 (dále jen "správce"), pro účely uvedené níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 15 (patnácti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Účel zpracování osobních údajů V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely vytvoření registrace na diskuzním fóru www.kejrak.cz, pro účely předání Výborům Společenství pro dům Kejřův Park 1, resp. 2, Praha 9 a pro komunikaci mezi členy společenství vlastníků jednotek (resp. nájemníky) Společenství pro dům Kejřův Park 1, resp. 2, Praha 9, a to prostřednictvím pošty, nástěnek v areálu společenství a prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly informace o dění ve společenství vlastníků jednotek nadále zasílány, maximálně však na dobu 15 (patnácti) let. Prohlášení správce Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Správce, který zpracovává osobní údaje je povinnen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích (vyjma předání Výborům Společenství pro dům Kejřův Park 1, resp. 2, Praha 9)
  This is a required question