Homogenní a centrální gravitační pole.

Otevřete si Algodoo a klikněte na ikonu otevřít z webu. Do vyhledávacího políčka zadejte text GJVJ a z nalezených simulací vyberte buď GJVJ GP_centr_gr_pole pro odpovědi na otázky o centrálním gravitačním poli, nebo GJVJ GP_homogenní pro pole homogenní. Pozorujte, jak se chovají tělesa v obou simulacích a odpovězte na tyto otázky:
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question