Ankieta dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”
Drogi Słuchaczu! Chcemy poznać Twoje zdanie na temat organizacji procesów nauczania oraz funkcjonowania zasad oceniania w naszej placówce . W każdym pytaniu zaznacz wybraną odpowiedź. Ankieta jest anonimowa
1. Czy został Pan/ Pani poinformowany(a) o zasadach oceniania w Placówce? *
1.1 Jeżeli wybrano odpowiedź NIE należy podać uzasadnienie (np. podać nazwę przedmiotu, którego dotyczy problem)
2. Czy zna Pan/ Pani kryteria i zasady oceniania na poszczególnych zajęciach edukacyjnych? *
2.2 Jeżeli wybrano odpowiedź NIE należy podać uzasadnienie (np. podać nazwę przedmiotu, którego dotyczy problem)
3. Czy kryteria i zasady oceniania są dla Pana/ Pani zrozumiałe, jasne i przejrzyste? *
3.3 Jeżeli wybrano odpowiedź NIE należy podać uzasadnienie (np. podać nazwę przedmiotu, którego dotyczy problem)
4. Czy nauczyciele przestrzegają tych zasad? – proszę udzielić odpowiedzi, jeśli te zasady są znane *
4.4 Jeżeli wybrano odpowiedź NIE należy podać uzasadnienie (np. podać nazwę przedmiotu, którego dotyczy problem)
5 Czy uważa Pan/ Pani, że otrzymuje “sprawiedliwe” oceny? *
5.5 Jeżeli wybrano odpowiedź NIE należy podać uzasadnienie (np. podać nazwę przedmiotu, którego dotyczy problem)
6. Czy nauczyciel poinformował Pana/ Panią o wystawionej ocenie z pracy kontrolnej i podaje uzasadnienie? *
6.6 Jeżeli wybrano odpowiedź NIE należy podać uzasadnienie (np. podać nazwę przedmiotu, którego dotyczy problem)
7. Czy nauczyciel informuje Pana/ Panią o uzyskanych ocenach z egzaminów ustnych i pisemnych oraz podaje uzasadnienie? *
7.7 Jeżeli wybrano odpowiedź NIE należy podać uzasadnienie (np. podać nazwę przedmiotu, którego dotyczy problem)
8. Czy otrzymywane oceny motywują Pana/ Panią do nauki? *
9. Czy nauczyciel udziela wskazówek do samodzielnego uzupełniania wiadomości? *
10. Czy obowiązujący w szkole harmonogram zjazdów jest Pana / Pani zdaniem opracowany w sposób zapewniający efektywne zdobywanie wiedzy? *
10.10 Jeżeli wybrano odpowiedź NIE należy podać uzasadnienie
11. Czy obowiązujący w szkole rozkład zajęć jest Pana / Pani zdaniem opracowany w sposób zapewniający efektywne zdobywanie wiedzy? *
11.11 Jeżeli wybrano odpowiedź NIE należy podać uzasadnienie
12. Czy sposób przekazywania informacji o organizacji pracy szkoły jest Pana / Pani zdaniem właściwy (kontakt telefoniczny ze Słuchacze, kontakt sms, kontakt mailowy? *
12.12 Jeżeli wybrano odpowiedź NIE należy podać uzasadnienie (np. podać oczekiwany sposób komunikacji ze Słuchaczem)
13. Czy sposób organizacji platformy edukacyjne (ePortal) jest Pana / Pani zdaniem przejrzysty (łatwo odnaleźć materiały dydaktyczne dotyczące realizacji zajęć)? *
13.13 Jeżeli wybrano odpowiedź NIE należy podać uzasadnienie (np. podać nazwę przedmiotu, którego dotyczy problem)
14. Czy materiały dydaktyczne zamieszczane na portalu edukacyjnym (ePortal) są Pana / Pani zdaniem przydatne (materiały dydaktyczne dotyczące realizacji zajęć są opracowane w zrozumiały dla Pana/ Pani sposób)? *
14.14 Jeżeli wybrano odpowiedź NIE należy podać uzasadnienie (np. podać nazwę przedmiotu, którego dotyczy problem)
15. Czy uczestniczy Pan / Pani w zajęciach z wykorzystaniem aplikacji Teams? *
15.15 Jeżeli wybrano odpowiedź NIE należy podać powód
16. Czy zajęciach z wykorzystaniem aplikacji Teams są Pana / Pani zdaniem właściwie zorganizowane (rozpoczynają się w wyznaczonym czasie, trwają zgodnie z podanym czasem trwania)?
Clear selection
16.16 Jeżeli wybrano odpowiedź NIE należy podać uzasadnienie (np. podać nazwę przedmiotu, którego dotyczy problem)
17. Jakie modyfikacje proponuje Pan/ Pani w organizacji procesu edukacyjnego
18. Czy nauczyciele motywują Słuchaczy do aktywnego uczenia się, wspierają ich w trudnych sytuacjach tworząc tym samym atmosferę sprzyjającą uczeniu się? *
19. Czy nauczyciele kształtują u Słuchaczy umiejętność uczenia się? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy